top of page

KURUM POLİTİKALARIMIZ

EURO GIDA OLARAK SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ.

Çevre Politikamız

Turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken; yürürlükteki çevre kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri izlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak, faaliyetlerimiz sonucunda çıkan atıkları ilgili yasal düzenlemelere uygun yaklaşımlarla yönetmek, çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanmak, çevre ile ilgili konularda kamuoyunun incelemesine açık olmak,çevre politikamızın ana maddelerini oluşturur. 

 

Atık Yönetimi

Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar geçici depolama alanlarında toplanır, ardından lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilir.

Atık Su Yönetimi

Üretim tesisleri kaynaklı atık sularımızın arıtımı son teknoloji ile donatılmış 3.000 m3/h debi kapasiteli biyolojik arıtma tesisimizde gerçekleştirilerek; KOİ, AKM ve pH değerleri atık su laboratuvarımızda periyodik olarak kontrol edilir ve düzenli olarak akredite kuruluş tarafından denetlenir.

Hava Kalitesi Yönetimi

Tesiste bulunan kömür yakıtlı akışkan yataklı buhar kazanı emisyon değerleri on-line olarak ölçülüp kayıt altına alınır. Emisyon değerleri ’’Endüstriyel Tesislerde Uygulanan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği ‘’ limit değerleri

altında tutulmaktadır. Faaliyetlerimiz sırasında kullandığımız enerjinin %47 sini kurulu gücü 2050 kWe olan güneş panellerimizden üreterek karbon ayak izimizi azaltıyor ve daha temiz bir çevre için adımlar atıyoruz

032a_150811AKC173-HDR-2.jpg

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kavanozda turşu ve sebzelerden, gurme soslara uzanan geniş ürün gamımızı dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ulaştırırken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm gerekli standartları karşılarız.

Oluşturduğumuz sağlıklı ve güvenli çalışma alanının korunması ve geliştirilmesi için, herkes kendi yetki alanı içinde gerekenleri yapmakla sorumludur.

Çalışanlarımız, en önemli değerlerimizden olup, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını etkin şekilde yerine getirmeleri için düzenlenen tüm eğitim faaliyetlerine katılır.

Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı hedefi benimsenerek riskler azaltılır ve alınan önlemlerin sürekli olarak kontrol altında

tutulması sağlanır.

 

Çalışan sağlığının korunması ve kontrolü, güvenli çalışma ortamı oluşturulması, bu ortamın korunması ve geliştirilmesi konularında, yasal yükümlülük ve standartları yakından takip eder, hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışırız.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

Tüketicilerimiz ve üretimlerini gerçekleştirdiğimiz müşterilerimiz için turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;

Gıda güvenliğini sağlamak,

Faaliyet alanlarımızla ilgili yürürlükteki yasal düzenlemelere uymak,

Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,

Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimizi sürekli olarak iyileştirerek geliştirmek,

Süreçlerimizi; etkili, verimli, yenilikçi, yenileşimci ve sürdürülebilir gelişmeyi benimseyen yaklaşımlarla yöneterek, ürünlerimizi en uygun değerde sunmak,

Faaliyetlerimize ilişkin gıda güvenliği ve iş sağlığı güvenliği risklerini analiz etmek, değerlendirmek ve uygun koruyucu önlemlerle yönetmek,

İnsana ve çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak,

Çalışanlarımızın; stratejik hedeflerimizle uyumlu şekilde yetkinlik gelişimlerini, kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimizin gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini ve sistemlerin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını sağlamak,

temel politikamızdır.

Enerji Politikamız

Tüm çalışanları ile üretim faaliyetlerini, enerji iyileştirmeleri yaparak, doğaya zarar vermeden ve enerji tüketimini en aza indirerek yürütme amacıyla, üst yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen Enerji Yönetim Sisteminin sürdürme hedeflerine ulaşmak için enerji politikamız;

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, 

Amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileşmeyi hedefleyen bir enerji yönetim sistemi için gerekli tüm bilgi ve kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi, 

Üretimlerde ve tüm süreçlerimizde yeni teknolojileri izlemeyi, 

Enerji ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak ve enerji tüketimini analiz ederek enerji azaltma fırsatlarını belirlemeyi, 

Amaç ve hedefleri ölçerek ve sonuçları raporlayarak enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, 

Yenilenebilir/alternatif enerji kaynaklarının kullanımını desteklemeyi, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,

Enerji politikasını güncellemeyi ve gözden geçirmeyi,

Enerji yönetimini entegre bir şekilde yöneterek gıda sektöründe öncülük eden bir kuruluş olmayı, taahhüt ederiz.

Sosyal Uygunluk Politikamız

Turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;

Yürürlükteki yasal düzenlemeler ve sektörel standartlara uygun çalışma saatlerine uymak,

Çalışanlara en az asgari yasal ücret sağlamak ve yasal olmayan herhangi bir ücret kesintisi yapmamak,

İşe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi gibi konularda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep v.b. ayrımcılığı yapmamak,Yürürlükteki iş kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,

Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlamak,

Çocuk işçi çalıştırmamak,

Çevresel konularda yürürlükteki yasal düzenlemelere uyma

Hiçbir çalışanı zorla ve zorunlu koşullarla çalıştırmamak,

sosyal uygunluk politikamızdır.

bottom of page