Turşu, konserve ve sos ürünlerimizi iç ve dış paydaşlarımızın katkıları ile üretirken;

  • Yürürlükteki çevre kanunu ve ilgili yasal düzenlemelere uymak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri izlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri izlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak,
  • Faaliyetlerimiz sonucunda çıkan atıkları ilgili yasal düzenlemelere uygun yaklaşımlarla yönetmek,
  • Çevre dostu ambalaj malzemeleri kullanmak,
  • Çevre ile ilgili konularda kamuoyunun incelemesine açık olmak,

Çevre politikamızdır.

Euro Gıda Arıtma

Atık Yönetimi

Fabrikada oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar geçici depolama alanlarında toplanır ardından lisanslı firmalar aracılığıyla bertaraf edilir.

Atık Su Yönetimi

Üretim tesisleri kaynaklı atık sularımızın arıtımı son teknoloji ile donatılmış 3.500 m3/h debi kapasiteli biyolojik arıtma tesisimizde gerçekleştirilerek; KOİ, AKM ve pH değerleri atık su laboratuvarımızda periyodik olarak kontrol edilir ve düzenli olarak akredite kuruluş tarafından denetlenir.

Euro Gıda Arıtma

Euro Gıda Arıtma

Hava Kalitesi Yönetimi

Tesiste bulunan kömür yakıtlı akışkan yataklı buhar kazanı emisyon değerleri on-line olarak ölçülüp kayıt altına alınmaktadır. Emisyon değerleri ’’Endüstriyel Tesislerde Uygulanan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliği ‘’ limit değerleri altında tutulmaktadır.

  • Euro Gıda Tank
  • Euro Gıda Santral
  • Euro Gıda Arıtma
  • Euro Gıda Arıtma Çıkış